Thursday, March 19


每次我總 一個人走
交叉路口 自己生活
這次你卻說帶我走
某個角落 就你和我

像土壤抓緊花的迷惑
像天空纏綿雨的洶湧
在你的身後 計算的步伐
每個背影 每個場景
都有發過的夢

帶我走 到遙遠的以後
帶走我 一個人自轉的寂寞
帶我走 就算我的愛 你的自由 都將成為泡沫
我不怕 帶我走

每次我總獨自遠走
抱著緘默 不皺眉頭
這次你卻說一起走
彼此溫柔 從此以後

像土壤抓緊花的迷惑
像天空纏綿雨的洶湧
在你的身後 計算的步伐
每個背影 每個場景
都有發過的夢

帶我走 到遙遠的以後
帶走我 一個人自轉的寂寞
帶我走 就算我的愛 你的自由 都將成為泡沫
我不怕 帶我走

白馬溜過 漆黑盡頭
潮汐襲來 浪花轉動
凝在海岸 結成了墨
薔薇朝向 草原氣球
郵差傳來 一地彩虹
刻在心中 拍打著脈搏

帶我走 到遙遠的以後
帶走我 一個人自轉的寂寞
帶我走 就算我的愛 你的自由 都將成為泡沫
我不怕 帶我走
帶我走 就算我的愛 你的自由 都將成為泡沫
帶我走